Jeta i Malit by Ndue Gjon Melyshi

Ndue Gjon Melyshi dhe Bianca Gjomarkaj

Shkrimi i botuar më poshtë është shkruar nga Ndue Gjon Melyshi në vitin 1993. Ai ishte mik i ngushtë i gjyshit tim Kapidan Gjon Markagjoni, babait Kapidan Ndue Gjon Marku dhe luftoi së bashku me agjia e mi Kapidan Marku dhe Llesh.

Ndue ishte një nga luftëtarët nacionalistë origjinale të cilët kryenin misionin e parë në Shqipëri në vitin 1949 në drejtimin e udhëheqësve të Independent Bloku Kombetar.

Ndue Gjon Melyshi aktualisht jeton në Shkodër, Shqipëri. Ai është 106 vjeç dhe kjo në vetvete është një mrekulli, por më e rëndësishmja është mbijetuesi i fundit i luftëtarëve të rezistencës. Ai është pjesëmarrësi i fundit i mbijetuar në luftën kundër komunizmit që luftoi në malet e Mirditës ndërmjet viteve 1944 dhe 1953. Ai duhet të mbahet si hero për popullin e Mirditës. Duhet t’i jepet respekt dhe nder i të gjithë shqiptarëve dhe historia e tij duhet të përfshihet në Pavijonin e Persekutimit Komunist në Muzeun Kombëtar të Historisë së Shqipërisë.

Jeta e Malit-Ndue Melyshi

%d bloggers like this: